Studentské adorace | RR49, o.s. - studentská křesťanská organizace ve Zlíně


"Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové."

Studentská mše svatá ve Zlíně Večer deskových her RR49 Cyklopouť RR49

STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

TOPlist

FACEBOOK

GOOGLE TRANSLATE

UBYTOVÁNÍ

Studentské adorace

Adorace jsou chvíle pro všechny, kdo chtějí být Pánu blízko. Ze srdce mu poděkovat za každý den ve svém životě a prožít v okamžicích ztišení jeho blízkost. V našem uspěchaném životě často nemáme čas na klidnou, rozjímavou modlitbu. Mnohdy zvládáme sotva kratičký otčenáš před spaním a to často v podmínkách ne zrovna přívětivých a příslušných modlitbě. Při adoraci člověk má možnost zapomenout na každodenní starosti, má možnost nechat hlučné reklamy a ukřičenou popkulturu za dveřmi kostela a vejít do pokoje, odpočinku a blízkosti Neměnného, Pokojného a Milujícího. Pro sebe, pro něj...

Adorace RR49Slovo adorace (z latinského slova adoratio) znamená vzývání, uctívání, klanění se, zbožňování, ale také prosba či modlitba. Když tedy uctíváme Pána Ježíše při eucharistické adoraci, klaníme se Bohu Stvořiteli, z jehož dobroty a lásky pochází celé dílo stvoření, zároveň uctíváme Boha - Vykupitele, z jehož Nejsvětější oběti pramení celé dílo vykoupení, naší záchrany z hříchu a ze smrti.

Nešetřme svým časem, abychom se s ním setkávali v adoraci, v rozjímání, plném víry a ochotném podávat zadostiučinění za těžké viny a zločiny světa. Kéž naše adorace nikdy nepřestává.“ (Jan Pavel II., list Dominicae cenae, 3).

Ježíšova přítomnost ve svatostánku musí představovat jakoby pól přitažlivosti pro stále větší počet duší zamilovaných do Něho, schopných dlouho naslouchat jeho hlasu a téměř slyšet bušení jeho srdce. „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.“ (Ž 34,9), Jan Pavel II. - MANE NOBISCUM DOMINE


Téma studentské mše sv.
22.01.2018
Spolu, nebo proti sobě? – O křesťanských církvích
Položit otázku

Pokud chcete dostávat ohlášky elektronicky, vložte svůj e-mail:

Večer s kytarou
14.01.2018, 8 fotek

Večer s kytarou

Prezentace křesťanské hudby
17.03.2008, 23 fotek

Prezentace křesťanské hudby

SPONZOŘI A PARTNEŘI

www.farnostzlin.cz
www.navlacil.cz
www.zlinskastudna.cz
www.vkhcr.org

město Zlín
kulturní večery v klubu Pod Kánoí jsou finančně podporovány z Kulturního fondu města Zlína

ALBI

 


VKH ČR

www.rr49.cz | RR49, z.s. - studentská křesťanská organizace | Sadová 149, 760 01 Zlín | info@rr49.cz | Code by PCHweb.cz