O ikoně | Deník | Zájemci | Návod pro předávání ikony | Diskuzní fórum | Připomínky | Kontakt     

O ikoně přátelství

Jak jsme ikonu přátelství získali v Zagrebu
V době 28.12.2006 - 1.1.2007 se v chorvatském Záhřebu konalo již 29. evropské setkání mladých s bratry z Taizé - tzv. "Pouť důvěry". Tyto pouti důvěry organizují každoročně bratři z francouzské vesničky Taizé, kteří zde mají komunitu zaměřenou na modlitbu za mír a jednotu ve světě. V závěru setkání v Záhřebu dostal každý zúčastněný národ od bratrů putovní kopii ikony přátelství. Ikonu pro Českou republiku představil a předal bratr Josef, který je v komunitě v Taizé jediným Čechem. Má se pro nás stát symbolem ke společné modlitbě za mír, jednotu a přátelství ve světě, mezi národy, mezi jednotlivci ...

Popis ikony
Ikona přátelství je jednou z nejoblíbenějších ikon v Taizé, pochází z šestého století z Egypta a její originál je uložen v pařížském Louvre. Vidíme na ní Ježíše - zachránce, kterého můžeme rozpoznat podle kříže ve svatozáři. V levé ruce drží evangeliář a svou pravou ruku pokládá láskyplně na ramena svého přítele. Ježíšův přítel na ikoně je svatý opat Menas, skutečná historická postava. Byl vojákem a později se stal opatem v klášteře Bawit v Egyptě. Zemřel jako mučedník. Jméno opata Menase je na ikoně napsáno dvakrát - jednou na pozadí nebe a podruhé na pozadí země. Autor ikony tím chtěl vyjádřit, že Menas byl doma jak ve světě tak i v nebi. Svou pravou rukou ukazuje svatý Menas na Ježíše, jakoby chtěl vyjádřit: to je ten, který mi kryje záda.
Motiv ikony namaloval její autor s velkou pravděpodobností podle zobrazení egyptského boha smrti Anubise, který jako průvodce po smrti pokládal svoji pravou ruku na ramena zesnulých. Podobně jako Anubis pokládá Ježíš ruku na ramena svého přítele, aby šel po cestě spolu s ním, avšak ne ke smrti, ale naopak k životu. Tato ikona je srdcem evangelia, znázorňuje Kristova slova: "Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." (Jan 15, 15).

Modlitba
Ty, Kriste, miluješ každého člověka odvěkou láskou. Ty nás provázíš na všech našich cestách. V evangeliu nás ujišťuješ: "Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." A také nám říkáš: "Bůh vám dává svého svatého Ducha, Utěšitele, který přebývá ve vašich srdcích." A my bychom se chtěli rozhodnout pro lásku a naději.


Tyto stránky vyhotovil Studentský Olymp RR49 ze Zlína - ve čtvrtek 25.1.2007